Dodge Challenger Photos

Dodge Challenger. Photo from 2001 Tri-State Chrysler Classic – Hamilton, Ohio.
Above: Dodge Challenger. Photo from 2001 Tri-State Chrysler Classic – Hamilton, Ohio.
 Dodge Challenger. Photo from 2001 Tri-State Chrysler Classic – Hamilton, Ohio.
Above: Dodge Challenger. Photo from 2001 Tri-State Chrysler Classic – Hamilton, Ohio.
1970 Dodge Challenger T/A. Photo from 2001 Tri-State Chrysler Classic – Hamilton, Ohio.
Above: 1970 Dodge Challenger T/A. Photo from 2001 Tri-State Chrysler Classic – Hamilton, Ohio.